המכללה האקדמית ספיר
סגל ההוראה של המחלקה לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית
מכללת ספיר - ארז צפדיה
ד"ר ארז צפדיה
מייל:

tzfadia@bgu.ac.il

ביוגרפיה

ד"ר ארז צפדיה הינו ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר.

חבר הוועד המנהל של עמותת "במקום - מתכננים למען זכויות תכנון", ומרצה בנושאים של תכנון, קרקע ויחסים אתניים במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר.

מחקריו ופרסומיו עוסקים בקשרים בין הון, לאומיות ומדיניות מרחבית, והשלכותיהם על יחסים בין קבוצות במרחבים פריפריים.

אתר הבית: בלוג אישי: facebook: linkedin: