המכללה האקדמית ספיר
סגל הוראה של בית הספר למשפטים
מכללת ספיר - ד
ד"ר נחמיה אבנרי
מייל:

chemy.avnery@gmail.com


השכלה:
תואר ראשון משפטים, אוניברסיטה העברית
תואר שני משפטים, אוניברסיטה העברית (בהצטיינות)
תואר שלישי משפטים, אוניברסיטת חיפה
תחומי מחקר משפט השלטון המקומי. משפט ציבורי
תחומי הוראה משפט השלטון המקומי. מיסוי מקומי. משפט ציבורי. קליניקה לשלטון מקומי

כמה מילים על:
בוגר ישיבת הר עציון.
שימש כעו"ד בלשכה המשפטית של משרד הפנים.
לימד משפט עברי במכללת שערי משפט.
בעבר היה עמית במכון לאתיקה יהדות ומדינה ע"ש שוורץ, בבית מורשה בירושלים, ועמית במכון ואן ליר בפרויקט של פרופ' רות גביזון.
עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. ראש פרויקט "שלטון מקומי ועקרונות חוקתיים".
ספרו "משפט המקום – שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית" צפוי להתפרסם בהוצאת נבו בשנת 2013.

אתר הבית: בלוג אישי: facebook: linkedin: