לימודי חובה שנה א' - 38 נק"ז
שם הקורס סמסטר נק"ז
מבוא לפילוסופיה + תרגיל א' + ב' 5
המזרח התיכון והאסלאם - היסטוריה תרבות וחברה+ תרגיל א' + ב' 5
הקניית מיומנויות קריאה וכתיבה א' + ב' 2
תחנות יסוד בתולדות האמנות א' + ב' 4
תולדות המערב + תרגיל א' + ב' 5
ספרים גדולים + תרגיל א' 4
מבוא לפסיכולוגיה + תרגיל א' + ב' 5
מבוא לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה + תרגיל א' + ב' 5
מבוא למדע הדתות + תרגיל ב' 3