אשכול מדעי הרוח

שם החטיבה נק"ז
תרבות ישראלית 16/24
ספרות 16/24 
פילוסופיה 16/24
היסטוריה 16/24
מזרח תיכון 16/24