אשכול מדעי החברה

שם החטיבה נק"ז
מדע המדינה 16/24
מדעי ההתנהגות 16/24
חינוך 16/24
קרימינולוגיה 16/24