עריכת נתונים במאגר יום הערכה יוני 2019
*שם מלא
*ת.ז.