עריכת נתונים במאגר רישום לסדנאות 'עובדים מלמדים עובדים'
*שם פרטי של העובד/ת
*שם משפחה
*מחלקה
*טלפון נייד
*כתובת דוא"ל
*מס' קורס (מפורט בחוברת המקוונת)
שם הקורס/ הרצאה/ הדרכה