עריכת נתונים במאגר טופס בקשה לקבלת מסמכים באמצעות המייל ודואר רגיל
*שם פרטי
*שם משפחה
*ת.ז.
בוגר/ת המחלקה
*טלפון נייד
*דוא"ל
*רחוב/מספר בית/ת"ד
*ישוב
מיקוד
אני מבקש/ת שתשלחו לי את המסמכים הבאים (יש לסמן):
העתק נאמן למקור של תעודת בוגר   גיליון ציונים באנגלית   
אישור זכאות לתואר   אישור זכאות באנגלית   
גיליון ציונים   
אישור מדרג אקדמי (לבוגרים בלבד)   
אישור לימודים המציין את שנות הלימוד   
*הנפקת מסמכים כרוכה בתשלום: 35 ש"ח דמי שירות.
יש לשלם עבור השירות במס' טלפון: 077-9802873 או 077-9802532 או 077-9802771 או 077-9802502.
שעות מענה: ימים א'-ה' 9:00-11:00
*מספר אסמכתא (מופיע בקבלה על התשלום)