עריכת נתונים במאגר בקשה להוספת מתרגלים.ות לסביבת למידה במערכת לי-מוד
*שם הקורס (כפי שמופיע במערכת מנהל תלמידים-ניתן לראות במידע אישי)
*מספר הקורס (כפי שמופיע במערכת מנהל תלמידים-ניתן לראות במידע אישי)
הקורס שייך ל-
תואר אקדמאי ראשון   
תואר אקדמאי שני   
המרכז ללימודי חוץ   
מרכז קדם אקדמי   
בית הספר להנדסאים   
*הקורס מתקיים בסמסטר (יש לסמן את הסמסטר המתאים)
א   
ב   
קיץ   
שנתי   
פרטי מגיש הבקשה
*שם פרטי ושם משפחה:
*תעודת זהות (9 ספרות)
*דואר אלקטרוני
*טלפון
פרטי עוזר הוראה / מתרגל 1
*שם מלא
*מס' ת"ז
דואר אלקטרוני
עוזרי הוראה / מתרגל 2
שם מלא
מס' ת"ז
דואר אלקטרוני
עוזרי הוראה / מתרגל 3
שם מלא
מס' ת"ז
דואר אלקטרוני
שם מלא
מס' ת"ז
דואר אלקטרוני
הבקשות יטופלו תוך 7 ימי עבודה מיום קבלתן
הערות