טופס רישום לבחינת מה"ט - מועד ב
עבור כל בחינה יש למלא טופס נפרד
טופס רישום לבחינה ללא אסמכתא של התשלום- לא יטופל!
ציון מגן תקף לשנתיים בלבד! לאחר מכן, ניתן לגשת לבחינת מה"ט ללא ציון
*שם פרטי
*שם משפחה
*כתובת דוא"ל
*ת.ז.(כולל ספרת ביקורת)
*מס' טלפון

קישור לניהול בחינות קיימות(למנהלים בלבד)
*בחירת מגמה ומקצוע בחינה
*הגשה למה"ט
עם מגן בתוקף   ללא מגן בתוקף   
*מס' אסמכתא לתשלום דמי רישום בסך 200 ש"ח
סיבה לאי תשלום דמי רישום