עריכת נתונים במאגר אירוע קיץ לעובדים ובני משפחותיהם תשפ"ב
*מס' ת.זהות
*שם פרטי
*שם משפחה
*מחלקה
*מס' טלפון נייד
*דוא"ל
במידה ואחד או יותר מבני המשפחה צימחוניים אנא סמנ/י בהתאם
1   
2   
3   
4   
*מספר המשתתפים (כולל העובד) מגיל שלוש ומעלה
סה"כ לתשלום בש"ח לפי 20 ש"ח לאדם מגיל 3 ומעלה :
הסכום ייגבה בתשלום אחד מהשכר.
למי שאין תלוש שכר לחודש אוגוסט, הסכום יגבה במזומן במעמד האירוע.
*אישור ניכוי מהשכר
ידוע לי כי השתתפות באירוע כרוכה בתשלום העובד/ת בסכום של 20 ש"ח למבוגר ולילד/ה מגיל 3 ומעלה שתנוכה משכרי ותבוצע במשכורת אוגוסט   
*מספר מבוגרים
אנא רשמו כל ילד בכל גיל
שם הילד/ה1
גיל ילד 1
מין
שם הילד/ה 2
גיל ילד 2
מין
שם הילד/ה 3
גיל ילד 3
מין
שם הילד/ה 4
גיל ילד 4
מין
האם אחד מהילדים עולה לכיתה א'?
כן   
הערות