לוח לשנת הלימודים תשע"ד 2013-2014
פתיחת שנת הלימודים יום א` ט' בחשוון תשע"ד 13.10.2013
חופשת חנוכה יום א` כ"ח בכסלו תשע"ד 01.12.2013
סיום סמסטר סתיו יום ו` ט' בשבט תשע"ד 10.01.2014
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` י"א בשבט תשע"ד 12.01.2014
פתיחת סמסטר אביב יום א' ט"ז באדר א' תשע"ד 16.02.2014
חופשת תענית אסתר ופורים מיום ה'
עד יום א'
י"א באדר ב' תשע"ד
י"ד באדר ב' תשע"ד
13.03.2014-
16.03.2014
חופשת פסח מיום ה'
עד יום ב' כולל
י' בניסן תשע"ד
כ"א בניסן תשע"ד
10.04.2014-
21.04.2014
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"ל מיום א'
עד יום ב' כולל
ד' באייר תשע"ד משעה 18:00
ה' באייר תשע"ד
 04.05.2014
משעה 18:00
– 05.05.2014
חופשת יום העצמאות יום ג' ו' באייר תשע"ד 06.05.2014
חופשת חג השבועות מיום ג'
עד יום ד' כולל
ה' בסיוון תשע"ד
ו' בסיוון תשע"ד
03.06.2014-
04.06.2014
סיום סמסטר אביב יום ו' ח' בסיוון תשע"ד 06.06.2014
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' י' בסיוון תשע"ד 08.06.2014
פתיחת סמסטר קיץ יום א' ט"ו בתמוז תשע"ד 13.07.2014
חופשת ט` אב יום ג' ט' באב תשע"ד 05.08.2014
סיום סמסטר קיץ יום ו' י"ז באלול תשע"ד 12.09.2014
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום א' י"ט באלול תשע"ד 14.09.2014
חופשת ראש השנה מיום ד'
עד יום ו' כולל
כ"ט באלול תשע"ד
ב' בתשרי תשע"ה
24.09.2014-
26.09.2014
חופשת יום הכיפורים יום ו' ט' בתשרי תשע"ה 03.10.2014
חופשת סוכות מיום ה'
עד יום ה' כולל
ט"ו בתשרי תשע"ה
כ"ג בתשרי תשע"ה
09.10.2014-
17.10.2014
פתיחת שנת הלימודים תשע"ה יום א' ב' בחשוון תשע"ה 26.10.2014
הערות:
סמסטר א'- 13 שבועות
סמסטר ב'- 16 שבועות ( מספר מפגשים: א-13, ב-13, ג-13, ד-14, ה-13, ו-13)
סמסטר קיץ- 9 שבועות
* יתכנו שינויים בלוח של תשע"ד
לוח לשנת הלימודים תשע"ה 2014-2015
פתיחת שנת הלימודים יום א` ב' בחשוון תשע"ה 26.10.2014
חופשת חנוכה יום א` כ"ט כסלו תשע"ה 21.12.2014
סיום סמסטר סתיו יום ו` ג' בשבט תשע"ה 23.01.2015
תחילת בחינות סמסטר סתיו יום א` ה' בשבט תשע"ה 25.01.2015
חופשת תענית אסתר ופורים מיום ד'
עד יום ו', כולל
י"ג באדר תשע"ה
ט"ו באדר תשע"ה
04.03.2015 – 06.03.2015
פתיחת סמסטר אביב יום א' י"ז באדר תשע"ה 08.03.2015
חופשת פסח מיום ב'
עד יום ו', כולל
י' בניסן תשע"ה
כ"א בניסן תשע"ה
30.03.2015 – 10.04.2015
חופשת יום הזיכרון לחללי צה"צהל מיום ג'
עד יום ד', כולל
ב' באייר תשע"ה משעה 18:00
ג' באייר תשע"ה
21.04.2015 משעה 18:00 –
22.04.2015
חופשת יום העצמאות יום ה' ד' באייר תשע"ה 23.04.2015
חופשת חג השבועות מיום שבת
עד יום א', כולל
ה' בסיוון תשע"ה
ו' בסיוון תשע"ה
23.05.2015 – 24.05.2015
סיום סמסטר אביב יום ו' ב' בתמוז תשע"ה 19.06.2015
תחילת בחינות סמסטר אביב יום א' ד' בתמוז תשע"ה 21.06.2015
פתיחת סמסטר קיץ יום ה' כ"ט בתמוז תשע"ה 16.07.2015
חופשת ט` אב יום א' י' באב תשע"ה 16.06.2015
סיום סמסטר קיץ יום ו' כ"ז באלול תשע"ה 11.09.2015
חופשת ראש השנה מיום א'
עד יום ג', כולל
כ"ט באלול תשע"ה
ב' בתשרי תשע"ו
13.09.2015 – 15.09.2015
תחילת בחינות סמסטר קיץ יום ה' ד' בתשרי תשע"ו 17.09.2015
חופשת יום הכיפורים יום ג'
עד יום ד', כולל
ט' בתשרי תשע"ו
י' בתשרי תשע"ו
22.09.2015 – 23.09.2015
חופשת סוכות מיום ב'
עד יום ב' כולל
ט"ו בתשרי תשע"ו
כ"ב בתשרי תשע"ו
28.09.2015 – 05.10.2015
פתיחת שנת הלימודים תשע"ו יום א' ה' בחשוון תשע"ו 18.10.2015
הערות: הערות:
סמסטר א'- 13 שבועות (יום א' 12 מפגשים)
סמסטר ב'- 15 שבועות ( מספר מפגשים: א-13, ב-13, ג-13, ד-12, ה-12, ו-13)
סמסטר קיץ- 9 שבועות
מספר ימים לבחינות סמסטר קיץ- 15
* יתכנו שינויים בלוח של תשע"ה